Membroj

Aŭstrio: Aŭstria Esperanto-Federacio (AEF)
Retpaĝo: www.esperanto.at

Belgio: Belga Esperanto-Federacio (BEF)
Retpaĝoj: www.esperanto.be,
Flandra Esperanto-Ligo: www.esperanto.be/fel/

Bulgario: Bulgara Esperanto-Asocio (BEA)
Retpaĝo: www.interpres.org/esperanto/bea.htm

Ĉeĥio: Ĉeĥa Esperanto-Asocio (ĈEA)
Retpaĝo: www.esperanto.cz

Danio: Dana Esperanto-Asocio (DEA)
Retpaĝo: www.esperanto.dk

Estonio: Esperanto-Asocio de Estonio (EAE)
Retpaĝo: http://esperanto-asociodeestonio.blogspot.com/

Finnlando: Esperanto-Asocio de Finnlando (EAF)
Retpaĝo: www.esperanto.fi

Francio: Espéranto-France
Retpaĝo: http://esperanto-france.org

Germanio: Germana Esoeranto Asocio (GEA)
Retpaĝo: www.esperanto.de/gea

Grekio: Helena Esperanto-Asocio (HEA)
Retpaĝo: http://esperantohellas.blogspot.com/

Hispanio: Hispana Esperanto-Federacio (HEF)
Retpaĝo: www.esperanto.es

Hungario: Hungaria Esperanto-Asocio (HEA)
Retpaĝo: www.esperantohea.hu

Irlando: Esperanto-Asocio de Irlando
Retpaĝo: www.esperanto.ie

Italio: Itala Esperanto-Federacio (IEF)
Retpaĝo: www.esperanto.it

Kroatio: Kroata Esperanto-Ligo (KEL)
Retpaĝo: www.esperanto.hr

Latvio: Latvia Esperanto-Asocio
Retpaĝo: www.esperanto.lv

Litovio: Litova Esperanto-Asocio
Retpaĝo: www.esperanto.lt

Luksemburgio: Luksemburga Esperanto-Asocio (LEA)
Retpaĝo: http://start.at/lea

Malto: Malta Esperanto-Societo
Retpaĝo: esperantomalta.org

Nederlando: Esperanto Nederland
Retpaĝo: www.esperanto-nederland.nl

Polando: Pola Esperanto-Asocio (PEA)
Retpaĝo: www.esperanto.pl

Portugalio: Portugala Esperanto-Asocio
Retpaĝo: www.esperanto.pt

Rumanio: Esperanto-Asocio de Rumanio
Retpaĝo: www.esperanto.ro

Slovakio: Slovakia Esperanta Federacio (SKEF)
Retpaĝo: www.esperanto.sk

Slovenio: Slovenia Esperanto-Ligo
Retpaĝo: www.esperanto.si

Svedio: Sveda Esperanto Federacio (SEF)
Retpaĝo: www.esperanto.se

Observanta membro:

Svislando: Svisa Esperanto-Societo (SES)
Retpaĝo: www.esperanto.ch